KESK:"vergide adalet istiyoruz! "


KESK Adıyaman meclisi tarafından yapılan açıklama da şu görüşlere yer verildi.

post

 Ekonomi    2019-01-03  


"31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Tarifesi Türkiye’deki vergi sisteminin ne kadar adaletsiz olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Ücretli kesimlerin 2019 yılında ödeyeceği gelir vergisi dilim tutarları 31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belli olmuştur.

Buna göre 2019 yılı takvim yılında kamu emekçilerinin, işçilerin maaşlarından-ücretlerinden kaynakta peşin peşin kesilecek olan gelir vergisi dilim tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 Yukarıdaki tablo milyonlarca kamu emekçi ve işçinin bir üst vergi dilimine bu yıl daha erken gireceğini dolayısıyla ceplerinden çıkan gelir vergisi tutarının da artacağını göstermektedir.

 Gelir Vergisi Adaletsizliği Sürüyor

Öte yandan adil bir vergi sistemin az ya da çok geçerli olduğu ülkelerde toplam vergilerin %70’i kazançtan-gelirden alınan vergilerden (kurumlar vergisi, servet vergisi, gelir vergisi gibi doğrudan vergiler) %30’u ise tüketimden alınan vergilerden ( KDV, ÖTV gibi dolaylı vergiler) oluşmaktadır. Ancak söz konusu oranlar Türkiye’de tam tersinedir.

Kazançtan-gelirden alınan vergiler bakımından yaşanan adaletsizlik de her geçen yıl daha fazla derinleşmektedir.

Milyarca TL geliri olan holdingler,  firmalar için 2018 yılına kadar %20 sabit oranlı kurumlar vergisi uygulanmıştır. Kurumlar vergisi oranı 2018-2021 dönemi için %22 olarak belirlense de artık rutin haline gelen aflar, indirimler, yeniden yapılandırmalarla söz konusu milyarlarca TL kar elde eden holdinglerin, firmaların bir asgari ücretlinin ödediği gelir vergisinden daha az vergi ödediği tüm kamuoyunca bilinmektedir."

adıyaman,şehirde bu hafta,ferhat vural