Prof.Dr Çiçek: Bu Virüs Bulaşacak Kaçarı Yok


Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi eski Dekanı Prof.Dr Yasin Çiçek,Koronavirüs ile ilgili 5 İhtimal olduğunu dile getirerek,”bu virüs ile yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

post
 Güncel    08.04.2020 19:18:35    Bu İçerik 2936 kez görüntülendi.


Prof Dr Yasin Çiçek’in Koronavirüs ile ilgili o yazısı  

“Bu virüs bulaşacak kaçarı yok.”

 5 İhtimal var.

1. Doğal yolla antikor gelişecek yani doğal bağışıklık

2. Aşı ile bağışıklık

3. Antijen pozitif hafif geçirenler

4. Antijen pozitif ağır geçirenler

5. Antijen pozitif bu virüsle eceli takdir edilenler.

Bu virüsle yaşamaya devam etmeliyiz.

Doğal bağışıklık gelişmiş olanların tespit edilip iş hayatına devam etmeleri şeklindedir. Hastalığı geçirenlerle hayata devam.

Virüsün Bana Hatırlattıkları

1. Affı olmayan şirkten uzak durmalıyım. Başta nefsimi ilâh edinmemeliyim. Allah dilemezse bir yaprak düşmez. Her şey Bismillahirrahmanirrahim der. Yani: "Ben, Allah'ın namıyla, hesabıyla, ismiyle, izniyle, kuvvetiyle hareket ediyorum." Hiçbir şey bunun dışında değildir.

2. Yeise düşmemeliyim. Kahrolsun yeis yaşasın ümit. Yeis, maniyi her kemaldir. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz(Zümer süresi,53). Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki, Âlem-i İslâm'ın kalbine girmiş. İnsanları canlandıran emeldir ve öldüren yeistir. Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin!. Şûra kuvvet bulsun!.

3. Tembelliği bırakıp çalışmalıyım. Umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylü rahatı bırakmalıyım. İnsanın rahatı, yalnız sa'y ve cidaldedir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır(Necm suresi,39).

4. Teçhizatlı gezmeliyim. Müminin teçhizatı abdest ve duadır. En büyük dua, bütün ibadetlerin özü olan namazdır. Onlar namazlarını Allah'tan korkarak, hürmet ve tevazu içinde ve tâdili erkân içinde kılarlar(Müminin suresi, 2).

5. Allaha tevekkül etmeliyim. Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Tertib-i mebadide tevekkül, tembelliktir. Kesinlikle bütün sebeplere riayet ettikten sonra neticeyi Allah'tan beklemektir. Tevekkül etmek isteyenler sadece Allah'a tevekkül etsinler(İbrahim, 12).

6. Tebliğe devam etmeliyim. Tebliğe kendimden ve yakınlarımdan başlamalıyım."Madem nefsim emaredir. Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez. Öyle ise, nefsimden başlarım." Lisanı hal, lisanı kal ve kalem ile tebliğ etmeliyim. Din nasihattir. Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslami konuşur(Hadis).

7. Zekata ve sadakaya ehemmiyet vermeliyim. Mallarınızı zekatla koruyunuz. Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Belaları da dua ile karşılayıp savınız(Taberani).

8. Hırs ve tama dan kaçınmalıyım. "Meşru rızk, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil; belki acz ve ihtikarın nispetinde geliyor." İnsanoğlunun şu maddeler dışında hiç bir hakkı yoktur: Barınacağı bir ev, edeb yerlerini örten bir elbise ve ekmek koyacak kabkacak(Tirmizi). Ademoğlu, 'malım, malım' der. Ey ademoğlu, yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğin den ve sadaka olarak verip de sevabını kayda geçirdiğinden başka ne malın var ki?(Müslim)

9. Bütün mümin kardeşlerimi sevmeliyim. Üst kimliğimizin İslamiyet ve müslümanlık olduğunu unutmamalıyım. Muhabbeti yerinde kullanmalıyım. "Mesleğim haktır veya daha güzeldir" demeye hakkın var. Fakat "Yalnız hak benim mesleğimdir" demeye hakkın yoktur. Mümin, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır.

10. Kendi nefsimi rehber edinmemeliyim. Rehberimiz Kuran, sünnet ve kuran ve sünnet ışığında hareket eden alimlerimizdir.

11. Havf hissini yerinde kullanmalıyım. İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zalimler, bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla, korkakları gemlendiriyorlar. Ölüm haktır. Ecel birdir tegayyür etmez. Hastalıklar ecel için sadece bir sebeptir. Azrail de bir sebeptir. Ölümü de hayatı da yaratan Allahtır(Mülk suresi, 2). ŞEHİRDE BU HAFTA

Prof. Dr. Yasin ÇİÇEK; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin Belören kasabasında doğdu.

1994 yılında Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Periodontoloji Anabilim Dalında doktorasını tamamladı.

Aynı fakültede 2005 yılına kadar Yrd. Doç. olarak çalışan Çiçek 2005 yılında doçent, 2010 yılında ise profesör oldu.

37 adet uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. 21 adedi SCI kapsamındadır. Sadece Web of Science da makalelerine 349 atıf yapılmıştır.

23.12.2013 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı.Halen Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çiçek evli ve dört çocuk babasıdır.

 

 

#adıyaman #adıyamanüniversitesi #dişhekimliğifakültesi#koronavirüs #şehirdebuhafta #yasinçiçek