Koronavirüste yeni kısıtlamalar


Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu vali Mahmut çuhadar başkanlığında toplanarak koronavirüsle ilgili yeni kısıtlama kararları aldı.

post

 Güncel    04.11.2020 17:05:20  


Adıyaman valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

Koronavirüs (Covid--19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafeye uyulması kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

İlimiz genelini kapsayacak şekilde;

1. Aşağıda belirtilen işyerlerinin en geç saat 22.00’de kapanmalarının sağlanması;

- Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran,

pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),

- Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

- Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

- Nikâh/Düğün salonları,

- Halı sahalar ve spor salonları,

- İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,

- Tiyatro, sinema ve konser salonları,

- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,

2. Vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesi,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 04.11.2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde tedbirlerin alınması; uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmış olup alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir." ŞEHİRDE BU HAFTA

#adıyaman,adıyaman valiliği,açıklama,haber