Sosyal Medya..


 Prof.Dr.Suat GEZGİN    21.06.2020 11:48:39  


Sosyal medya yapısı itibari ile etkileşimi, bireylerin bulundukları konumdan farklı olarak, mesafeden farklı olarak algılaması üzerine gerçekleştirmektedir.Bir anlamda bireylerin birbirlerine matematiksel programın programlamalar vasıtasıyla ziyaret etmelerini sağlamaktadır.Bunun bir icra bir aracısı olarak modern sosyal platformlar, bilgisayar oyunlarını ve benzeri simülasyonları da kendi alanları üzerine çekmiştir.Dolayısı,güncelleştirilen bir mecranın yeni teknolojik fırsatlarla donatılması bireysel ve toplumsal refah adına olumlu beklentilerin kazanılmasını sağlamaktadır.

Politik mekanizmaların da beklenti ve hedefleri bu yöndedir toplumu ve bireysel ilgileri ilgilendiren değişimlerin sosyo-politik anlamda yankı bulması şaşırtıcı değildir.Zira bireye yönelik iletişim çabalarının maksimize  edildiği en önemli kanal olan politika, endüstriyel anlamda iktisadi planlamaların birleşmesiyle birlikte ilgili sektör faaliyetleri de yerini almaya devam edecektir.Bir ülkede anlık ileti paylaşımı trafiğin yerini sanal karakterler vasıtasıyla oluşan daha gerçekçi bireylerin olması, hem politik manevra kabiliyetini hem de inandırıcı ölçütlerini yeniden tasarlayacaktır.Tüm bunlar olurken karar alıcı mekanizmaların denetimsel anlamda genç nesil üzerine bir mutabakata varması da yine aynı hedefler doğrusuna büyük bir önem taşımaktadır.Her ne kadar sanal ortam kullanıcıları kendilerini kendi yarattıkları ortamdan koruyabilecek bir yapılanmalar bütünü ulaştırmaya çalışsa da yakın gelecekte denetim mekanizmasına uzak bir mecra takibinden hissetmek mümkün olmayacaktır.

 Özellikle sosyal ortamda toplumsal olayların da etkisiyle anlam değişimleri ortaya çıkmaktadır.Yeni medya kavramı sohbet içerikli temel yapısında  birincil haber merkezi halini almıştır.İşbu sebepledir ki sanal ortamdaki etkileşimin giderek hızlanması, çok yönlü politik ekran fırsatın kapısını aralamıştır. Geleneksel tipteki uygulama türleri yerini farklı mecralarla ortaklaşa bir mekanizma çevresinde toplanmaya yöneltmiş değişim süreçlerini indirgenmiştir.Kademeli olarak kaydedilen bu değişim süreçleri bilgisayar oyunlarının bireyler üzerindeki etkilerinden, gündelik yaşamdaki kullanım mecrasına kadar belirleyici bir rol işlenmeye başlamıştır.Süreçlerin sonuçları görsel eğilimi daha yüksek, hızlı ve daha çok birey odaklı bir gelecek beklentisi ortaya koymaktadır.