Dil,Din ve Dijital Asır


 Prof.Dr.Yasin ÇİÇEK     19.07.2020 12:01:52  


Dört ayrı harften oluşan iki ayrı kelime. Üç harften oluşan kısa ama çok önemli kelimeler ve terimlerdir. İnsan kelimelerle düşünür ve kelimelerle konuşur. Hayvanlar bile kelimelerle konuşur. Ötmeyen kuş, melemeyen kuzu ve oğlak, havlamayan köpek vesaire ister misiniz? Hayır seslerinizi duyar gibiyim. Peki konuşamayan veya konuşmayan insan ister misiniz? Yine hayır diyen veya az konuşan olabilir gibi seziyorum.

Sıkı durun, şu an bunları yavaş yavaş yapıyoruz. Dijital dünyada, kısaltılmış cümle ve kelimeler kullanıyoruz. Ben, yeni nesille yazışırken anlaşamaz oldum. Tam yapılmak istenende bu işte! Kemerleri bağlayın, bu yine iyi. Ya ne? Sadece işaretleri kullanarak yazışmaya ve bir süre sonra yazmayı ve konuşmayı unutan bir nesil? Yok canım sende, seslerini işitiyorum! Zaten bazı şeyler olmaz diyerek yerleştirilir hayatımıza. En aşikar şeylerde en gizli durumlar saklanır. Aslında gizleyerek bir şeyi saklayamazsınız, aşikar ederek saklarsınız. Fazla düşünemeyen, yazamayan hatta konuşamayan tek tip insanlık hedefleniyor. Lütfen yok demeyin derim, biraz düşünün derim çünkü bir süre sonra düşünemeyeceğiz yada sadece istedikleri şekilde düşüneceğiz. Bu dili öğrenmeyin yada kullanmayın demiyorum duruma göre ve yeri geldiğinde kullanın. Lütfen bazen Allah razı olsun duasını uzun yazarak kullanın. Hayret ettiğinizde maşallah ve Sübhanallah deyin. Allah kendisini zikredenleri sever. Bildiğiniz gibi Kur'an sessizce okunmaz. Mealini ve tefsirini sessiz okuyabilirsiniz. Kıraat olabilmesi için dudaklarınızın kıpırdaması hatta bir miktar sizin duyacağınız kadar okunur. Allah dendiği zaman, maddi ve manevi, kalbin en güzel ritim de çalıştığını duymuş muydunuz. "Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur."

Dil insanları geçmişine, kültürüne ve dinine bağlar. Dili bozar ve yok ederseniz değer diye birşey kalmaz. Tuvalet ve mutfak arasında git gel yapan, sadece adına insan denen bir varlığa dönüşürüz. Eskide bir miktar yapılmaya çalışılmış. Dilimizi Türkçeleştirelim derken Arapça, Farsça kelimeleri çıkararak dilimizi kuşa döndürmüşler. Ali top oyna, Hatice ip atla, Ali koş, Emine gel. Aykırı olan Mehmetlere de sen git derler. Senden adam olmaz sen okuma demişler.

İşin özü robot gibi kumandalı insan. Lütfen kardeşlerim, ağabeylerim, bacılarım, amcalarım, teyzelerim ve dedelerim yazarak konuşun. Her gün bir konuda yazın ve okuyun. Olmaz demeyin şu an bunlar oluyor. Eskiden 11 yaşlarında küçük çocuklar 10 adet sığırı güderdi. Şimdi ki tabirle otlatmak(yaymak). Şimdiler de o çocukları arar olduk. Sığır niye güdülür çünkü düşünemez onun fıtratı o şekilde.

İnsan duygularıyla, düşünceleriyle, inançlarıyla, farklı kültürüyle insandır. Yerine göre ağlayan, yerine göre gülen, öfkelenen, bağıran vesaire. Böyle insanlara normal insan denir. Bu duyguları yerinde kullanamayan insanlara ise anormal denir. İnsanlar ancak birlikte yaşayarak bunları öğrenir ve sosyalleşir. Sosyalleşmede ise din, kültür, nine ve dede çok önemlidir. Hiçbir değer ve inanç tanımayan insan, zamanla canavarlaşır hatta hayvandan da aşağı olur. Bir arslan bir sürüye dalarsa sadece bir iki tanesini yer. Canavarlaşmış bir insan, bir topluluğu hatta insanlığı yok eder. Hiçbir değer taşımayan insan canavarlaşabilir.

Din ise insanlara sınırlar koyar. Allah zulme karşıdır. Allah bu dünyada insanları inanıp inanmama konusunda serbest bırakmıştır. İslamiyet kafire değil zulme ve küfre karşıdır. Hastayla değil hastalıkla mücadele eder. Zulmün ırkı, dini, milliyeti olmaz. Zulüm insanlık suçudur. Peygamberimiz(ASM) genelde hep savunma savaşları yapmıştır yada bir zulmü önlemek için savaş yapmıştır. İslamiyet hep sulh ortamında yayılmıştır. Hudeybiye bunun en önemli kanıtıdır. İslamiyet savaş ortamında değil, barış ortamında, tebliğle yayılır. Kılıç zoruyla İslamiyet yayılmaz.

Dolaysıyla Müslüman'ın kafirle bir sorunu yoktur. Ona sadece tebliğ eder. Hep kafirin Müslümanların imanıyla sorunu olmuştur. Hırsız var olanı çalar, olmayan bir şeyi çalamaz. Şeytan ve şeytan gibi insanlar, inananların imanını çalmaya çalışır. Var olana taliptir. Kafirin imanı yok ki neyini çalsın.

Dijital dünyanın birinci hedefin de insan var. İnsanları bireyselleştirerek, soyutlaştırmak isteniyor. Bunu da inançlarından, kültürlerinden ve geçmişlerinden kopararak yapmak istiyorlar. Dilimize ve dinimize sahip çıkalım. Sonuçta karar sizlerin. Akla kapı açılır ihtiyar elden alınmaz. Vesselam

19 Temmuz 2020 ( 29 Zilkade 1441)