Kendini Okuyan Kitap


 Prof.Dr.Yasin ÇİÇEK     04.04.2021 09:29:16  


"Anlaşılmaz bir kitab, muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır." (Sözler ,122.) Bir kitap düşünün, hem kendisi kitap hem de diğer kitapları okuyan ve anlayan bir kitap. Bu kitap hem kendisini anlamaya çalışıyor hem de diğer kitapları anlamaya çalışıyor. Bu kitaplara da bir hoca gerekiyor. Bu hocayı da biri yetiştirmesi gerekiyor. Bu kitap nedir? Bu hoca kimdir? Bu hocayı yetiştiren kimdir?

Başka bir ifade ile ben kimim,nereden geldim, nereye gidiyorum, beni bu aleme kim gönderdi ve niye gönderdi? Bütün insanlık bu soruların cevabını aramış ve halen de arıyor. Evet insan kendini okuyan bir kitap. "Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku.. Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var! (Sözler,687)"

Mükemmel bir kitap düşünün ve bunu anlayan ve anlatan yok. Bu kitap neye yarar? Manasız bir kağıttan öteye geçemez.

İnsan şu aleme gözlerini açtığında ve aklı erdiğinde düşünmeye başlıyor. Ben kimim ve ben neyim? Bunun cevabını kendi başına bulabilir mi? Bir muallim veya bir öğretici olmazsa insan kendini anlayabilir mi? Büyüyorum,tekrar küçülüyorum, ihtiyarlıyorum ve ölüyorum. Bunlarda ne demek? Ama ölmek istemiyorum, daimi genç kalmak istiyorum, her şeyim olsun istiyorum hatta bazı isteklerimi bu dünya bile karşılayamıyor. Peki bu sorulara kim cevap verecek?

Bir muallim olmazsa, bu muallimi yetiştirecek bir üst akıl olmazsa bunları kim bilebilir? İşte kainatın hocaları ve muallimleri peygamberlerdir. En büyük muallim ise peygamberimiz (a.s.m) dir. Bu muallimleri eğiten ise bu kainatın sahibi Cenab-ı Hak'tır. Yoksa akıl tek başına bu yolda gidemez, tıkanır. Akıl tek başına akılsızlaşır ve kendini kaybeder ve delirir. Mutlak aciz ve mutlak fakir bir insana ancak mutlak Kadir ve mutlak Gani lazımdır. Evet, insan acizdir hiçbir şeye gücü yetmiyor. Fakirdir, her şeye ihtiyacı var. 100.000 kez büyütüldükten sonra görünmeyen bir mikroba yeniliyor. "Ey insan, eğer insan ise 'Bismillahirrahmanirrahim' de. O şefaatciyi bul. (Sözler,11)" O hem Rahmandır, hem Rahim. Zarar ve menfaat onun elindedir. İhsanı ve merhameti çoktur. Rızık onun elindedir. Şu kâinat senin sofrandır, güneş lamban, ay kandilindir. Şu kâinat kitabını okumaya çalış. Şu kâinat kitabını anlatan Ku'ranı oku. Kur'anı Kerim'i sana anlatan peygambere kulak ver, bak ne diyor? Sen halifeyi arzsın, âlemin efendisisin. Şu kâinatın kumandanısın. Saadet sarayları ve zindanlar seni bekliyor. Sen bu aleme sığmayacak kadar âlisin. Sana verilen akıl nimeti cennetten bile üstündür. Sen cennetten yücesin çünkü cennette senin için! Kendini oku, kâinat kitabını oku. Bu dünya bir imtihan salonudur. Sorularını doğru cevapla. İmtihan bitene kadar sahifene istediğini yazabilirsin, serbestsin. Ama yazdıklarından hesaba çekileceksin. Sahifeni güzel doldur. Manasız şeylerle uğraşma. Ceset kalemin bittiğinde, bu alemden ayrılacaksın. Ölmeyen ruhun berzah alemine gidecek. Hesaba çekileceksin. Hesaba çekilmeden, kendimizi bu dünyada hesaba çekelim. Hadisin tabiriyle ölmeden önce ölünüz. Yani "Ölüm gelip çatmadan evvel, şehvanî ve nefsanî hislerinizi terk etmek suretiyle bir nevi ölünüz."(el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ,2: 29) 4 Nisan 2021(2 Şaban 1442)