Sihirli Kelime Sonra!


 Prof.Dr.Yasin ÇİÇEK     11.07.2021 13:10:20  


“İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunda aldanmıştır: sıhhat ve boş vakit(Hadisi şerif).”  

Vakit büyük bir nimettir. “Vakit nakittir derler.” Çok doğru ama vakit nakitten de önemlidir. Vakit ile nakit kazanabilirsiniz ama nakit ile vakit kazanamazsınız. Hz Ali(ra) ise “Vakitlerle yakutlar elde edilir fakat yakutlarla vakitler elde edilmez” diyerek vaktin değerine vurgu yapmıştır.  

İnsan niçin yaşar? İnsanın gayesi nedir? Gaye ve hedefiniz yoksa ve onun için çalışmıyorsanız, zamanınızı öldürüyorsunuz demektir. Bize ahirette sorulacak en önemli soru; ömrümüzü nerede, nasıl ve neye harcadınız olacak? Zaman harcamak ne demek? Zaman ve vakit nasıl öldürülür? Peygamberimiz(asm) “İki günü eşit olan ziyandadır” buyurarak sürekli çalışmayı ve tekamülü hedef gösteriyor. “Bugün Allah için ne yaptın?” diyen Hz. Ömer(ra) ise tüm işleri Allah için yapmamız gerektiğine dikkat çekiyor.  

İslam'da zaman tanzim edilmiştir aslında. Ömür beş vakit namaza göre tanzim edilir. Hayatımızı beş vakit namaza göre tanzim edeceğiz. Beş vakit namazını kılan bir mümin için, yaptığı haram olmayan her şey ibadettir. Böylelikle de zaman değerlendirilmiş olur. 

Her şey için bir yer, her şey için bir zaman vardır. Vakit, imkân, fırsat bir işe ayrılmış olan zamanı ifade eder. Her işi vaktinde gör, her vakte bir iş düşer. Yarın deme, her yarın kendi yükünü taşır. Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti yarının geleceği belli değil, öyleyse bugünün kıymetini bil( Abdulkadir Geylani).” Yarıncılar, işini tehir edenler helak oldu (Hadisi şerif). 

Ömür, nasibine düşen imtihan parçası! Ana rahmi, doğum, ölüm ve kabir. Ana rahminden çıkıp mezara girdiğimiz zaman dilimi, bizim bu dünyadaki ömrümüzü oluşturuyor. Kabir ile haşir arası berzahtır. 

Hayat ve ömür sermayesi, bize verilen zamandır, vakittir. Her gün bize günde 24 saat(86400saniye) verilir. Bediüzzaman bu 24 saati altına benzetir. Bu altınları yerinde kullanıp, harcamak gerekir. Bu altınları kıymetli şeyler almak için mi kullandık yoksa kumar mı oynadık?  

Zamanın kıymetini ancak hedefi ve gayesi olanlar bilir. Hedefi olmayanlar zamanı boşa harcarlar. Hayat ve zaman bize emanettir. Bu emanetlerin hesabı bizden sorulacaktır. 

Zaman nedir? Bir şeylerin meydana geldiği ana, zaman diyebiliriz. Gerçekten zamanı tarif etmek çok zordur. Herkes bir şeyler demiştir. Zaman ve mekân iç içedir. Mekânın hareketidir. Hareket olmayan yerde zaman olmaz. Ay yılı, güneş yılı, ışık yılı. Hepsi bir hareketi ve hızı temsil eder. O zaman, zamanda mahlûktur. Allah’ı bilerek geçen zaman en kıymetli ve ebedi olan zamandır.  

6 veya kimilerine göre 10 boyut ondan sonrası yok. Sonrası Halıkiyet boyutu. Uzunluk, genişlik, derinlik eşittir mekân. Geçmiş, hal ve istikbal eşittir zaman. İşte sana 6 boyut. Alt, üst, ön, arka, sağ ve sol 6 cihet. Neyse bunlar ince işler! 

Zamanı tam tarif edemesek de aslında bizim için önemli olan ne yapıyoruz, niye yapıyoruz soruları önem arz eder? 

İslam'da tatil yoktur, iş değiştirmek vardır. Dinimiz “öğrenerek dinlenme, çalışarak istirahat” prensibini tavsiye eder. İslam alimleri; kulun vakitleri dörttür; bir beşincisi yoktur. Bunlar da nimet, bela, taat ve günahtan ibarettir. Vakit içinde insana ya nimet verilir veya insan bir belaya duçar kalır ya da Allah'a taat ve ibadette bulunur ya da günah işlemekle ile meşgul olur. İnsan ancak bu dört şekilde zamanını geçirir.  

“Bir Kral başarılı olmak için şu üç sorunun cevabını aradı ve ülkesindeki herkese şu üç soruyu sordu: “Bir işi yapmak için en güzel zaman nedir? Bu işi beraber yapacağım en uygun kişi kimdir? Bu iş nedir?” Sonunda hiç ummadığı bir münzeviden aldı cevabı: “En güzel zaman şimdiki zamandır. En uygun kişi, şimdi yanında olandır. Bu iş ise, iyi bir iş yapmandır.(Leo Tolstoy’dan)” 

Bir âlime başarılı olmak için zamanı nasıl kullanmalıyız diye sormuşlar? Âlim ise “Ben otururken otururum, yatarken yatarım ve yürürken yürürüm” demiş. “Bizde öyle yapıyoruz” deyince,” hayır siz öyle yapmıyorsunuz “ demiş.  

Sihirli kelime sonra! Sonra yok şimdi var! Bugün dünün benzeridir veya tekerrürüdür. Anı yaşamak ve anı değerlendirmek gerek. Yaşadığınız günün, gecenin, ayın, yılın, asrın, anın ne olduğu değil, sizin ne yaptığınız, niçin ve kimin için yaptığınız önemlidir? 

 Zaman, insanın sahip olduğu yegâne sermayedir. Bu sermayeyle ne alacağız? Nimet mi, bela mı, taat mı yoksa günah mı? İşte bütün mesele bu! 11 Temmuz 2021(1 Zilhice 1442)