YENİ TÜRKİYE


 Ahmet BİLGİÇ    04-12-2016  


Merhaba sevgili dostlar.

Türkiye coğrafik konum olarak, kadim medeniyetlerin yer aldığı, buna karşılık kanın ve gözyaşının eksik olmadığı bir coğrafyada yani Ortadoğu’da yer alıyor. Bununla beraber Avrupa, Kafkasya, Akdeniz’e de komşu olan stratejik olarak çok önemli bir coğrafyada yer almaktadır. Coğrafik olarak Ortadoğu’da yer alan Türkiye acaba gerçekten bir Ortadoğu devleti midir? Bu soruya kategorik olarak net bir cevap vermek mümkün görünmüyor. Çünkü Türkiye’nin hem Ortadoğu’nun karakteristik özelliklerini taşıyan hem de Osmanlının son zamanlarıyla beraber Tanzimat Fermanı ile başlayan süreçte yönünü batıya çevirdiğini görüyoruz. Bu süreç Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşını kazandıktan sonra yapmış olduğu devrimlerle ivme kazandı. Yeni Türkiye bütün kurumlarıyla(kültürel, sosyal,ekonomik,din)yönünü batıya dönmüş bir Türkiye olacaktı. Bu gerçekten mümkün müydü? Devrimi gerçekleştirenler Türkiye’nin Osmanlıdan bağımsız bir devlet olduğunu iddia ediyorlardı. Bu iddialarını geçerli kılmak için de Yeni kurulan devletin geçmişiyle bağını koparmak için her türlü atılımı yapıyorlardı. Harf İnkılabı bu amaç için atılmış en önemli adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişiyle kültürel bağlarının koparıldığı yeni bir Türkiye devleti! Tabii ki bu pekte sürdürülebilir bir durum değildi. 60’lı yıllardan sonra geçmişini okuyan ve anlamaya çalışan yeni bir nesil ortaya çıktı. Artık mızrak çuvala sığmıyordu. Bu durum batının da pek hoşuna gitmiyordu doğal olarak. Ülke ne zaman silkelense ve özüne dönme emareleri gösterse, ülke içerisinde çeşitli enstrümanlar kullanarak bunun önüne geçilmeye çalışıldı. Burada asıl acı olan nedir? Biliyor musunuz? Bu adamlar ülke içerisindeki bu enstrümanları bulmakta hiç zorlanmadılar. Ne acıdır ki hala da zorlanmıyorlar!!!

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan olayların asıl sebebi, geçmişten günümüze süregelen bu çatışmanın tezahürüdür. Peki, Batı ve abisi ABD bizden tam olarak ne istiyor?

El cevap:

1- Onların her istediğini emir telaki edeceksin! Eleştirmek mi haşşaa!

2-Onların Ortadoğu politikalarına ses çıkarmayacaksın! Bırakın bölgeyi istedikleri gibi dizayn etsinler!

3-Gel dediklerinde geleceksin, git dediklerinde gideceksin. İtiraz etmek mi? Aslaa!

Kısacası bunlar bizi bir uydu devleti yapmak istiyor dostlar. Türkiye’nin itirazı da bunadır sevgili dostlar. Ya onların istediği gibi hiçbir şeylerine sesini çıkarmayan uysal çocuk olacağız,(geçmişte yaptığımız gibi) ya da tam bağımsız ve egemen bir devlet olacağız. Şuanda Türkiye tam da bunun mücadelesini vermektedir. Türkiye hemen yanı başımızda cehenneme dönmüş Ortadoğu’da söz sahibi olmak istiyor. Bunun için bütün argümanlarıyla sahada ben de varım diyor. Özelde bölgemizde genelde dünya siyasetine yön vermek istiyor. Bu doğal olarak sevgili stratejik dostlarımızın!!! Hoşuna gitmiyor. Peki bu bir eksen kayması mı? Bence bu eksen kayması değil. Tam da eksenin yörüngeye oturmasıdır. Bu süreçte bizi çok meşakkatli bir yol bekliyor sevgili dostlar. Bizi yolumuzdan etmek için her türlü argümanı deneyeceklerdir. Yakın bir geçmişte örneğine hepimiz şahit olduk. İçimizdeki işbirlikçilerini de kullanarak bizi bu yolumuzdan etmek istediler. Kaynağı okyanus ötesinde olan tarihte emsaline az rastlanır bir darbe girişimine sahne oldu bu ülke. Ama hesaplayamadıkları bir şey vardı. MİLLİ İRADE

Şimdi tekrar başa dönelim. Türkiye bir Ortadoğu devleti mi? Yoksa bütün kurumlarıyla batıya entegre olmuş, batılı bir devlet mi? Ben bu konuda diyalektik bir yaklaşımla olaya bakıyorum. Kendi öz benliğini yitirmemiş, geçmişiyle tarihi ve kültürel bağlarını koparmamış, buna karşılık batının bilim ve tekniğini kendisine örnek alarak kendi medeniyetini oluşturmaya çalışan bir devlet olarak görüyorum. Her ne kadar batı ve ABD bizi kendilerine biat eden bir uydu devletçik olarak görse de bizim bunun böyle olmadığını onlara bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Şuanda tamda bunu yapıyoruz. Ya egemen olacağız, ya da yok olup gideceğiz. Başka çıkış yolu yok sevgili dostlar.