ÖZGÜVEN VE ŞIMARIKLIK


 Nimet MUTLU    14-01-2018  


Özgüven kişinin kendisini her yönüyle kabul edip bütün ilişkilerinde mutlu olmayı tanımlarken şımarıklık; yanlış yöntemler uygulanarak kazanılan yanlış davranışlar olarak tanımlanır.

Özgüven ve şımarıklık bazen aynı karede tanımlansa da özgüven ve şımarıklığı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Özgüveni fazla yüksek kişilerde görülen bazı davranışlar şımarık olarak algılanıyor çünkü kişi kendine o kadar güveniyor ki büyük dağları ben yarattım havasına girebiliyor. Çocuk yetiştirmede belki de farkında olmadan yapılan özgüven kazandırma bazen şımarıklığa sebep olabilmektedir. Özgüven kazandırayım derken çocuğun şımarmasına sebep olabilen davranışlara bakacak olursak;

Çocuğa saygı duyma konusunda dikkat ederken çocuğun saygısızlığına göz yummak,söz hakkı tanırken( konuşmasına fırsat verirken) çocuğun kullandığı yanlış kelimelere müdahale etmemek...

Çocuğu mükemmel görüp sürekli övmek, yanlışlarının üzerinde konuşup çocuğun farkında olmasını sağlamak yerine üzerini örtmek..

Kendine güven konusunda bencilce davranıp çocuğa da bunu öğretmek, sadece kendini düşünen insan bencildir, bencil insanlar da dışarıdan şımarık olarak tanınmaktadırlar.

Çocuğun kendini sevmesini sağlarken başka canlılara da saygı duyması gerektiği konusunda konuşmamak,

Çocuğun mutluluğu için her istediğini almak,

Değerlerin çocuğa öğretilmeyip kendine aşık bir şekilde yetişmesi şımarıklığa sebep olmaktadır.

Özgüven kazandırayım derken çocuklarımızın insani değerleri öğrenmeleri içinde çaba harcamamız gerekmektedir.

Eğer bunu yapmazsak; çalışanını ezen patronlar, öğrencisini aşağılayan öğretmenler, hastalarının yüzüne bakmadan reçete yazıp gönderen doktorlar, evliliğinde problem yaşayan ebeveynler, yaşlandığınızda sizi görmeyen evlatlar yetiştirmiş olursunuz. İşte bu yüzden özgüven ve şımarıklık arasındaki ince çizginin farkında olarak çocuk yetiştirelim. Özgüveni şımarıklığa dönüştürmeyen nesillerin yetişmesi dileğiyle, sevgiyle kalın