Niyet Kıblemizdir


 Gaffari İzci    17-02-2019    Bu İçerik 4169 kez görüntülendi.


Bu hayatta her birimiz bir iş uğraşı içindeyiz. Kurduğumuz ilişkiler ve dostluklar var. İşimiz gereği veya ilgi duyduğumuz alanlarda bir mücadele ve emek üretiyoruz. İşte bütün bunları anlamlı-anlamsız, doğru-yanlış, iyi-kötü, hak-batıl hale getiren niyetlerimizdir. Çünkü niyet amellerimizin nihai amacını ve işi icra etmemizin hedefini ifade eder. Diğer bir ifade ile iş ve amellerimiz niyetlerimize binaen gerçekleşir. Yani niyet davranışlarımızın ontolojik nedenidir, denilebilir.
Nasıl bir insan? Sorusuna insanın yaptıklarına bakarak cevap vermek durumundayız. Niçin bunu yapıyor ya da neden böyle davranıyor vs. gibi sorular, o kişinin niyetinden azade asla değerlendirilemez. Yani bireysel ve toplumsal algıda şekillenen kişiliğimiz niyetimizle paralellik arz eder. Esasen hem bu dünyada hem de ahiret hayatında yani hem insanlar nezdinde hem de Allah katında hesabını vereceğimiz ilk değerlendirme sınavı amellerden önce niyetimizdir.
Onun içindir ki Hz. Peygamber ‘Ameller, niyetlere göredir’ yani davranışlar yapıp ettiklerimiz niyetimiz doğrultusunda ve ona istinaden vücut bulurlar.
Ve yine onun içindir ki Kuran-ı Kerim Salih amelden önce her zaman imanı zikreder. Çünkü iman niyeti, niyet ameli doğurur. Yani neye inanıyorsanız ona niyet eder; Neye ve nasıl niyet ederseniz de ona göre davranırsınız.
Bu temel hakikat perspektifinden baktığımız zaman niyetimiz, yönümüz, meylimiz ve kıblemiz anlamına gelir. Bir insan kıbleye yönelmeden, doğu-batı, kuzey-güney istikametine doğru namaz kılabilir mi? Hem Evet Hem Hayır.
Evet. Çünkü kıbleyi bilmiyorsa, onun kıble zannettiği (Doğu-Batı fark etmez) her taraf O’nun kıblesidir ve her yer onun için mescittir.
Hayır. Çünkü kıbleye yönelmek namazın farzlarındandır ve Kabe’ye istikamet almadan namaz, namaz olmaz eğer biliyorsa işte hayatın her alanı böyledir.
Müslümanlar için Cami, mescit yapmaktan daha hayırlı ne olabilir ki? Cami’den daha kutsal bir iş ve mekan düşünülemez. Ama Medine’ de (630 yılında) münafıkların kendilerine üs olarak yapmaya niyetlendikleri ve bu niyetle de inşasını bitirdikleri Dırar mescid’ini Hz. Peygamber Tebük seferinin dönüşünde gelen vahy doğrultusunda ( Tevbe, 107-110) sahabiye verdiği talimatla yakıp yıktırmıştır.
Bugün bile münafıkların bu kötü niyetlerini göremeyen art niyetli bazı insanların Hz. Muhammed Mescid’i yıktırıyor demeleri mümkün değil midir? Kaldı ki bu yalan da değildir. İşte bunun için değişmeyen hakikat niyet ve maksattır.
Fıkhın en temel kuralıdır. İçtihat ederken isabet ederseniz on, hata ederseniz bir sevap alırsınız.
Hem hatalı karar veriyorsunuz hem de sevap alıyorsunuz. Ya da barış ve sulh adına yalan söylüyorsunuz. Ama isabet ediyorsunuz. 
İşte niyet ve maksad; yeri geldiğinde yanlış ve yalana doğru, doğruymuş gibi görünen bazı durumlara yanlış, mescidin yıkılması gibi isyan gerektiren bir olayı da doğru kılabilen önemli zihinsel bir olgudur.
Bugün her birimiz hayatın bir alanı ile iştigal ediyoruz. Eğitim, sağlık, yönetim, siyaset, ticaret vs. öncelikli soru şudur: Niçin bu alandayım, Hedefim nedir, Hangi niyetle buradayım, Bu süreci nasıl götürüyorum, Bu çevre ve bu arkadaşlarla beraberliğimin nedeni nedir, Yani maksadım, hedefim, niyetim ne ve kıblem neresi?
Eğer bütün bu sorular toplumsal kamunun vicdanı ile örtüşüyor. Mücadelesini verdiğiniz ilkelerinize hizmet ediyor ve Allah’ın kırmızı çizgilerine yani rızasına uygun ise nerde, kiminle ne iş yaparsak yapalım sorun yok ama değilse çok kötü bir son bizi bekliyor demektir.
Allah bu dünyayı ve hepimizi kötü niyetli zalimlerin şerrinden korusun inşallah.
Selametle, Allah’ a emanet olunuz.

Gaffari İzci:1969 Adıyaman/Koçali doğumlu.Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi İlahiyat fakültesinde,yüksek lisansı ise Yönetim ve organizasyon dalında yaptı.Evli ve 4 çocuk babası olan İzci,Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Fen ve Sosyal Bilimler proje okulu müdürü.