Güne şiirle başlamak


 Prof.Dr.Nüket GÜZ    07.07.2019 12:16:36    Bu İçerik 1683 kez görüntülendi.


"Şair İşçidir 
Bağırırlar şaire: 
'Bir de torna tezgâhı başında göreydik seni. 
Şiir de ne? 
Boş iş. 
Çalışmak, harcınız değil demek ki...' 
Doğrusu 
bizler için de 
en yüce değerdir çalışmak. 
Ve kendimi 
bir fabrika saymaktayım ben de. 
Ve eğer 
bacam yoksa 
İşim daha zor demektir bu. 
Bilirim 
hoşlanmazsınız boş lâftan 
kütük yontarsınız kan ter içinde, 
Fakat 
bizim işimiz farklı mı sanırsınız bundan: 
Kütükten kafaları yontarız biz de. 
Ve hiç kuşkusuz 
saygıdeğer bir iştir balık avlamak 
çekip çıkarmak ağı. 
Ve doyum olmaz tadına 
balıkla doluysa hele. 
Fakat 
daha da saygıdeğerdir şairin işi 
balık değil, canlı insan yakalamadayız çünkü. 
Ve doğrusu 
işlerin en zorlusu 
yanıp kavrularak demir ocağının ağzında 
su vermektir kızgın demire. 
Fakat kim 
aylak olduğumuzu söyleyerek 
sitem edebilir bize; 
Beyinleri perdahlıyorsak eğer 
dilimizin eğesiyle... 
Kim daha üstün, şair mi? 
yoksa insanlara 
Pratik yarar sağlayan teknisyen mi? 
İkisi de. 
Yürek de bir motordur çünkü 
ve ruh, onun çalıştırıcısı. 
Eşitiz bizler 
şairler ve teknisyenler. 
Vücut ve ruh emekçileriyiz 
aynı kavganın içinde 
Ve ancak ortak emeğimizle 
bezeriz evreni 
marşlarımızı gümbürdeterek 
Haydi! 
laf fırtınalarından 
ayıralım kendimizi 
bir dalgakıranla. 
İş başına! 
Canlı ve yepyeni bir çalışmadır bu. 
Ve ağzı kalabalık söylevci takımı 
değirmene yollansın dosdoğru! 
Unculuğa! 
Değirmen taşı döndürmeye laf suyuyla! "

Vladimir Mayakovskiy