Öz Benlik ( Gerçek Benlik)


 Nimet MUTLU    08.02.2020 16:08:03  


Benlik kişinin kendini algılama biçimidir; cesurum, akıllıyım, korkağım, cesurum gibi kendinde gördüğü özelliklerin tümü kişinin benlik algısını gösterir.

Bir insanın varoluşu doğumdan ölüme kadar süren ve bu süreçte edindiği tüm davranışlar, yaşam tecrübesi ile birlikte kişinin öz benliğini oluşturur. Öz benliğe eş olarak bir de ideal benlik vardır ki bu da kişinin olmak istediği durumu temsil eder. İyi bir eş olmak, iyi bir iş adamı olmak, çok çalışkan bir öğrenci olmak, çok iyi bir anne olmak şeklinde örnekler çoğaltılabilir.

Çocuk gelişiminde gerçek benliğin yani öz benliğin ( bizi biz yapan özelliklerin) olumlu bir şekilde geliştirilmesini istiyorsak çocuğu yetiştiren ebeveynler, öğretmenler ve sosyal çevrenin çocuğa karşı olumlu bir tutum içerisinde olması çok önemli. Sürekli dışlanan, azarlanan, söz hakkı tanınmayan, duygu ve düşüncelerine önem verilmeyen, kıyaslanan çocuklarda ne yazık ki olumlu bir benlik algısının oluşmadığını görüyoruz. Bu davranışlar ilk bakışta çocukta “ Özgüven” eksikliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Özgüveni yetersiz, kararsız, sürekli başkalarının onayına gerek duyan, karşılaştığı problemlerde veya vermesi gereken kararlarda sürekli birilerinin olmasını isteyen yetişkinlerin özbenliğinin olumlu gelişmediği aşikardır.

Olumsuz öz benliği olumlu öz benliğe dönüştürmek mümkün müdür?

Olumsuz öz benliğin olumlu öz benliğe dönüştürülebilmesi öncelikle kişinin bu olumsuz özelliklerini tanıması, kabul etmesi ve ideal benliğe erişmesi için çaba harcaması gerekmektir.

Özellikle küçük yaşlarda çocuğa karşı tutumlar çocuğun öz benliğini olumlu geliştirmesi açısından çok önemlidir.

Çocuğuyla iyi iletişim kurma,

Çocuğu etkin dinleme

Çocuğun ilgi ve yeteneklerinin farkında olma,

Çocuğun isteklerini gözardı etmeme,

Mükemmeliyetçi aile tutumu varsa bunu kontrol altına alma,

Destek olma...

“Aslında herkes dahidir. Ama siz kalkıp bir balığı, ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir. “ Albert Einstein

Sevgiyle kalın...