TARIM’DA HİBE KALEMLERİ ARTTI


ADIYAMAN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRÜ ADİL ALAN, KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU. ALAN, YENİ PROĞRAM KAPSAMINDA BUNDAN BÖYLE EL SANATLARI VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER İLE BİLİŞİM SİSTEMLERİ GİBİ YATIRIMLAR İÇİN DE HİBE VERİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

post

 Ekonomi    2016-11-09  


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususu kapsadığını kaydetti.

Adil Alan yaptığı açıklamada; “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularını kapsıyor. Ayrıca kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yatırım projelerinin tamamlanma son tarihi 1 Aralık 2017’dir. Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı, bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2 milyon TL, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2 milyon TL, bunun dışında kalan yatırımlar için 1 milyon 500 bin TL’dir. Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2 milyon TL, su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2 milyon TL, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2 milyon TL’dir.

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı, kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımları için 1 milyon 500 bin TL, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine yönelik yatırımlar için 500 bin TL, el sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için 500 bin TL, bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar için 500 bin TL üst limitini geçemez. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30 bin TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer yüzde 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde elektronik ağ www.tarim.gov.tr üzerinden yapılır” dedi. HABER MERKEZİ

adıyaman,tarım il müdürlüğü,adil alan,şehirde bu hafta,biber