Yargıtay'dan Cumhuriyet Savcısına Ceza


Kendisine tevdi edilen yaklaşık 950 soruşturma dosyasının büyük bir bölümüne 2 sene boyunca dokunmayan cumhuriyet savcısına verilen ceza Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onandı. Yüksek Mahkeme, savcının soruşturma dosyalarını makul sürede bitirmediğine işaret ederken, savcıya adli para cezası verildi.

post

 Güncel    19.11.2023 17:02:55  


Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), kendisine soruşturulmak üzere dosya verilen cumhuriyet savcılarının performansını yakından takip ediyor. Meslektaşlarının inceledikleri dosya sayısından çok daha az soruşturma evraklarını inceleyen savcılar hakkında dava açılmasına da izin veriliyor.

460 DOSYAYA İŞLEM YAPILMAMIŞ

Son olarak Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde yargılanan cumhuriyet savcısı olarak görev yapan sanığın, belirtilen dönem içerisinde kendisine tevdi edilen yaklaşık 950 soruşturma dosyasının 460 adedinde makul sürede işlem yapmadığı öne sürüldü.

Belirtilen evrakın yaklaşık 245’inde bir yıldan iki yıla, kalan evrak üzerinde ise beş aydan sekiz aya varan sürelerle herhangi bir işlem tesis etmediği dile getirildi. Buna rağmen genel soruşturma bürosunda görevli diğer Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan derdest evrak sayısının ortalama 350-400 civarında olduğuna dikkat çekildi.

SANIK SAVCIYA CEZA VERİLDİ

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, sanığın bu ortalamanın çok üzerinde evrak bulundurmak suretiyle teraküme (birikmeye) yol açtığı ve atılı ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu işlediği gerekçesiyle sanık savcıya adli para cezası verdi.

Kararı sanık Cumhuriyet savcısı temyiz edince dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu gündemine geldi.

Sanık savcının kendisine tevdi edilen dosyaların gereğini, üzerlerine notlar alıp müzekkereler yazmak suretiyle yerine getirdiğini ancak zabıt kâtiplerinin kendilerine bu şekilde teslim edilen dosyaların gereğini yapmadıklarını söylediği belirtildi. Sanığın da aralarında yer aldığı cumhuriyet savcılarınca yapılan işlemleri belirli sürelerle denetlemekle görevli cumhuriyet başsavcı vekilleri olan tanıkların da sanığın teraküme yol açtığını tespit ettikleri hatırlatıldı. Kaynak: KARAR

#yargıtay,cumhuriyet savcısı,ceza