Rektör Gönüllü;1.5 yıldır arazi tahsisi bekliyoruz..


Rektör GÖNÜLLÜ Tarım Fakültesi ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Son günlerde sosyal medya üzerinden Adıyaman Üniversitesi ve şahsını hedef alan kara bir propagandanın yapıldığının altını çizen Adıyaman Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Mustafa Talha GÖNÜLLÜ,Gazetemize yaptığı açıklamada; " Bir buçuk yıldır arazi tahsisi yapmalarını bekliyoruz.." dedi. KAHTA KAYMAKAMI VE ENGİN AKEL BEY'İ DAVET ETTİK.. 4 şubat 2016 saat 16.00 da. Tam 13 ay önce. Kendilerine;işlenebilir,sulanabilir ve ulaşımı kolay asgari 2 bin dönüm bir arazi tahsis etmeleri halinde Fakülte yapımına başlayacaklarını söyledik.Bu konu ile ilgili hala bize dönüş olmadı.. KAHTA MYO Burası kesinlikle inşaata uygun bir yer değil çünkü birinci derecede mutlak koruma bandında.

post

 Eğitim    2017-03-06  


 

Rektör GÖNÜLLÜ Tarım Fakültesi ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

                   " 1.5 YILDIR ARAZİ TAHSİSİ BEKLİYORUZ.."

Son günlerde sosyal medya üzerinden Adıyaman Üniversitesi ve şahsını hedef alan kara bir propagandanın yapıldığının altını çizen Adıyaman Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Mustafa Talha GÖNÜLLÜ,Gazetemize yaptığı açıklamada "Bir buçuk yıldır arazi tahsisi yapmalarını bekliyoruz.."dedi. 

                    KAHTA TARIM FAKÜLTESİ GERÇEĞİ..

Kahta'ya Adıyaman Üniversitesi bünyesinde tarım fakültesinin yapılması konusunda son günlerde sosyal medya üzerinden bir bilgi kirliği yaşanmaktadır. Bu konu ile ilgili  bilgisine başvurduğumuz Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.M.Talha GÖNÜLLÜ gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi." 2013 yılında Tarım fakültesinin açılmasını biz senatomuza getirdik ve karar senatomuzdan geçti. Daha sonra yasal prosedürler çerçevesinde takip ederek YÖK ten ve bakanlıktan geçirdik. Ancak iki yıl bekletildi. 2015 yılı mayıs ayı sonunda resmi gazetede yayınlandı.. Karar bize geldikten sonra, ille de Kahta'ya veya Besni'ye yapılacak diye bir madde yok.

KAYMAKAM VE ENGİN AKEL'İ DAVET ETTİK

Bir rica üzerine, Kahta Kaymakamı ve Ak parti Kahta ilçe başkanı Engin AKEL beyi davet ettik. 4 şubat 2016 saat 16.00 da. Tam 13 ay önce. Kendilerine;işlenebilir,sulanabilir ve ulaşımı kolay asgari 2 bin dönüm bir arazi tahsis etmeleri halinde Fakülte yapımına başlayacaklarını söyledik.Tarım fakültesinin olduğu illerde yaptığımız araştırma da arazi ne kadar büyük olursa o derece faydalı olur dediler. Ancak aradan bu kadar süre geçmesine rağmen o gün bugündür hiç bir haber alamadık.Bize dönmediler..Bir diğer önemli konu da,bizden önce yapılan Kahta MYO'nun yeri ve konumu ile ilgili.Burası kesinlikle inşaata uygun değil çünkü  birinci derecede Mutlak koruma bandında.* O dönemde Kahta da Tekel'e ait depoların yeri ile şu anki Kahta MYO yeri TOKİ tarafından  takas edilmiştir.Burası ile ilgili de bize her 6 ayda bir 3 milyon TL ödeme emirleri gönderilmektedir.Durum bu kadar açık iken konuyu araştırmadan öğrenme zahmetine girmeden yapılan yorum ve eleştirileri iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir.Bizim tüm amacımız Adıyaman'ımıza güzel hizmetler ve eserler bırakmaktır.Üniversitemizin bugün geldiği nokta ortada ama birileri bu başarıları gölgelemek istiyor,biz onlara takılıp kalmıyoruz.Kendi işimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz .." dedi.ŞEHİRDE  BU HAFTA

*Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları  belirlemektir.

Bu Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama  esasları ve yasaklarını, atıksuların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak  izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 2 - (Değişik:RG-13/2/2008-26786)

Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 9, 11, 12, 15 ve 20 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

adıyaman üniversitesi,m talha gönüllü,şehirde bu hafta gazetesi,ferhat vural