Menzil Buhara evleri tartışması büyüyor


Dün, Menzil Köyündeki S.S. Buhara Evleri Gayrimenkul İşletme Kooperatifi üyeleri Kahta Adliyesi önünde basın açıklaması yapmış ve Buhara evlerinde 40 bin sakinin 7 yıldan bu yana tapularını alamadığını ve mağdur olduklarını söylemişlerdi. Bugün ise Buhara evleri site yönetimi, dün karşı tarafın iddialarını yalanlayarak yeni iddiaları gündeme taşıdılar.

post

 Şehirde Bu Hafta    25.04.2024 17:22:05  


İŞTE O AÇIKLAMA

“Sosyal medya hesapları üzerinden haksız, gerçeklere aykırı ve bağımsız yargıyı etkilemeye yönelik bir algı oluşturabilme çabasıyla SS Buhara Evleri Gayrı Menkul İşletme Kooperatifi yetkilileri tarafından yapılan video paylaşımları sebebiyle kamuoyunu ve tesis misafirlerimizi gerçekler konusunda bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur.

Buhara Evleri Site Yönetim Planının iptali istemiyle kat maliklerinden biri olan S.S. Buhara Evleri Gayrimenkul İşletme Kooperatifi tarafından açılan davada; dava konusuyla alakası olmamasına rağmen yapılan "tedbiren kayyum atanması talebi", mahkemece reddolunmuş, Kooperatifin itirazı sonrasında Bölge Adliye Mahkemesince de bu talep reddedilerek mahkemenin bu yöndeki kararı onaylanmıştır. Yargılama mercileri nezdinde haksız taleplerini elde edemeyen Kooperatif bu defa da adil yargılamayı etkilemek ümidi ve çabası ile adliye önünde tümüyle gerçeğe aykırı isnat ve beyanlarda bulunmuştur. Bu haksız ithamlara karşı yasal haklarımızı da saklı tutmak kaydı ile gerçeklere aşağıda yer verilmiştir:

1- Buhara Evleri Sitesinin müşterek kat maliklerinden olan kooperatif, hisseli tapu sahibidir. Buhara Evleri Sitesinde, kooperatif üzerine kayıtlı olan tapu hissesi karşılığında kooperatif üyeleri, Buhara Evleri Sitesinde belirlenen yıllık dönemlerinde bir haftalık konaklama yapma hakkına sahiptir. Bahsi geçen kooperatife ait tapu hissesi üzerindeki tüm tasarruf yetkisi kooperatife ait olup, kooperatif üyelerinin tapu edinme talepleri varsa, bu talebi değerlendirme ve gereğini yapma yetkisi sadece kooperatifin kendisine aittir. Kooperatif yetkilileri tarafından aksi yönde yapılan açıklamalar tamamen kendi üyelerini ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

2- Kooperatif üyesi olarak dönem kullanım hakkı sahibi olan tüm üyeler ayırt edilmeksizin döneminde, sitenin sunduğu tüm hizmet ve imkanlardan eşit olarak faydalanmaktadır. Bu esaslar dahilinde bu hizmetlerden faydalanmayan hiçbir üyemiz bulunmamaktadır.

3- Sitemizde konaklayan üyelerimizin isim ve konakladığı tarihler, gerektiğinde yargı mercilerine sunulacaktır.

4- Bölgemizde yaşanan büyük deprem felaketinde Buhara Evleri kapılarını depremzedelere açmış, bundan dolayı kat maliklerini zarara uğratmadığı gibi tüm işlemlerini mevzuata uygun gerçekleştirmiştir.

5- Sitemize yapılan tüm ödemeler site yönetim planı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde tamamen resmi yollar ile tahsil edilmektedir. Sitenin kuruluşundan itibaren uygulanan yöntem aynen sürdürülmüş olup 2024 yılı itibari ile de işletme projesine uygun olarak bütçelenen gider karşılığı tüm üyelerimizin daire tiplerine göre eşit olacak şekilde bölünmek üzere aidatlar belirlenmiştir. Kaldı ki hazırlanan işletme projesi her iki kat malikine de bildirilmiş olup yasal süresi içerisinde kooperatif de dahil hiçbir kat malikinden itiraz gelmemiş ve proje kesinleşmiştir.

Dostluk, muhabbet ve kardeşlik düsturu ile faaliyetlerini yürüten Buhara Evleri bu haksız ithamlara rağmen ilkelerinden ödün vermeksizin çalışmaya ve hizmet etmeye devam edecektir.” İfadelerine yer verildi. ŞEHİRDE BU HAFTA

#menzil,buhara evleri,mahkeme,basın açıklaması,kahta,adıyaman