KAHTA'NIN İÇME SUYU ANALİZ SONUÇLARINI AÇIKLIYORUZ


Adıyaman-Kahta içme suyu analiz sonuçlarını resmi belgelerle açıklıyoruz.

post

 Sağlık    2017-12-11  


Bu haberi hiç bir yorum katmadan veriyoruz.Sadece su analiz raporunu,uzman ve Halk sağlığı müdürlüğü yetkililerinin görüşlerine yer vereceğiz.Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. 

YAPILAN SU ANALİZLERİNDE: Hayvan dışkısından,atıklara,kanalizasyon karışımından hayvan sakatatlarına kadar her şey var..

KOLİFORM BAKTERİSİ: " Bu bakterinin kirlilik kaynakları lağım suyu bulaşmış bitkiler, mikroplu tanklar, hayvan dışkısı gibi geniş bir yelpazedir. Evcil hayvanlar da bu kirliliğe katkıda bulunmaktadır. Çoğu koliform bakterisi doğal su kaynaklarına, insan ve hayvan dışkısı veya atık suların karışması şeklinde doğrudan bulaşır. Suyun kullanıldığı musluk, lavabo ve temizlenmemiş çöplerde insanlara bulaşmaya en yakın alanlardır. Bunun dışında su birikintileri, uzun su hatlarındaki düşük basınçlı veya vakumlu bölmeleri, bataklık etrafındaki hava yüksek potansiyelli kirlilik kaynaklarıdır.

Koliformlar genellikle toprak ve suda bulunurken fecal koliform da genellikle hayvanların dışkılarında bulunurlar. Fecal koliform bulunması, suda lağım atığının veya hayvan dışkısının bulaştığını gösterir. Bu nedenle problemin kaynağını bulup bunu düzeltmek çok önemlidir.

Bazı E.coli türleri en yaygın fekal koliform bakterisidir (genellikle hayvan dışkısında bulunur) ve patojenik özellik gösterebilir. Bazıları gıdalara bulaşır ve öldürücü nitelikte olabilir.

Sudaki patojenik (hastalık yaratıcı) organizmalar Bakteriyolojik ve protozoik patojenler tifo, dizanteri, kolera ve bazı gastroenterit rahatsızlıklara neden olabilirler. Virüsler de içlerinde çocuk felci, hepatit ve bazı gastroenterit formları gibi 100'ün üzerinde rahatsızlığa yol açabilirler."

 

RAPORDAKİ DEĞERLENDİRMESonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre Koliform Bakteri parametreleri yönünden uygun değildir.

SEBEP OLDUĞU HASTALIKLAR:" çocuk felci, hepatit ve bazı gastroenterit formları gibi 100'ün üzerinde rahatsızlığa yol açabilirler."

UZMAN GÖRÜŞÜ: "İçme sularında ‘koliform mikrop bulunması; suya hayvan veya insan dışkısının karışmış olabileceğinin işaretidir."

YETKİLİLER NE DEDİ

Konu ile ilgili Adıyaman Halk sağlığı müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız görüşme de şunları söylediler.

İsmini açıklamak istemeyen yetkilinin verdiği bilgi. "Bu analiz sonuçlarını Kahta belediyesine bir yazı ile ilettik.Konunun çok önemli olduğunu bu suyun mutlaka arıtmadan geçirilmesi gerektiğini söyledik.Arıtma yoksa suyun mutlaka bol miktarda klorlanması gerektiğini bildirdik..başka da bizim yapacağımız bişey yoktur.." dediler.ŞEHİRDE BU HAFTA

adıyaman,şehirde bu hafta,ferhat vural