Eğitim-Bir-Sen'den Kızılkaya'ya:"Fayda değil zarar üretiyorsun"


Eğitim Bir Sen Adıyaman il divan kurulundan il milli eğitim müdürü Mete Kızılkaya'ya ültimatom gibi açıklama

post

 Eğitim    2017-12-14  


“ÇOCUKLARIMIZ VE DEĞERLERİMİZ TEK DERDİMİZDİR”

            Türkiye, çok büyük vizyonu ve hedefleri olan bir ülke olup bu hedeflere ulaşabilmemiz için elimizdeki en büyük ve en kıymetli sermayemiz, çocuklarımız, gençlerimizdir. Eğitim Bir Sen Adıyaman Şubesi olarak ilimizde eğitimin, gençlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın yanında durarak yapılan her türlü çalışmanın takipçisi olduk. 

             Okul Müdürlüğü dışında herhangi bir yönetim deneyimi bulunmayan Mete KIZILKAYA'nın İl Milli Eğitim Müdürü olarak ilimize görevlendirildiği tarihten bu yana  yaptığımız görüşmelerde kendisine, Adıyaman'ın eğitimde ciddi sorunlarının olduğunu, bu sorunların ancak iyi niyet ve yönetişimle çözülebileceğini ifade etmiştik.

            Popülizm kokan, günü kurtarmaya dönük palyatif çözümler ile kronik sorunlara çözüm üretilemeyeceği bilinen bir gerçektir. Didaktik aforizmalarla ve sloganik, içi boş uygulamalarla bu sorunlara çözüm bulunamayacağı gibi, bilimsellikten ve gerçeklikten uzak, camianın azmini ve şevkini kıran söylem ve uygulamaların da fayda değil zarar ürettiğini, çözümü değil çözümsüzlüğü tetiklediğini üzülerek müşahede etmekteyiz.

            Ayrıca tüm iyi niyetli gayretlerimize rağmen değer dünyamızla uyuşmayan ve paydaşlarıyla sürdürülebilir bir yönetim anlayışına sahip olmayan, katılımcı yönetim yerine bireysel kararlarını ön plana çıkaran, mevzuata aykırı, keyfi uygulamalarıyla eğitim camiamızın huzurunu kaçıran ve çalışma iklimini zedeleyen bir eğitim anlayışı ve bu anlayışın tezahürü olan yönetim atmosferi ile karşı karşıyayız.

            Eğitim Bir Sen ailesi olarak "Yeni Türkiye" yolunda, ülkemizin vesayet odaklarından temizlenip, "Milletin sözünün üstünde söz yoktur" düsturunun hakim kılınması için bugüne kadar her türlü bedeli ödedik, bundan sonra da ödemeye hazırız.

            Devleti sahiplenmek ile devletin sahibiymiş gibi davranmanın farkının anlaşılması gerektiğini vurguluyor; atanmış kişilerin de bu düstura göre hareket etmelerinin bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Çatısı altında hepimizin huzur içinde yaşamak maksadıyla çaba harcadığımız bu devletin sahibi sadece millettir.

            Bizim değerlerimiz parçalamayı değil birleştirmeyi, uçlarda gezinmeyi değil vasatı, iftirayı değil hakka şahitlik etmeyi tavsiye eder. Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın önümüzdeki yüzyılını şekillendirecek olan çok önemli bir süreçten geçmekteyiz, hiç kimsenin keyfi davranma, hata yapma lüksü yoktur. Bizim tek bir kişiyi bile incitmek, ötekileştirmek, itibarsızlaştırmak gibi bir lüksümüz yokken ve hatta incinen bir tek kişi de varsa onu da kazanmak gibi bir sorumluluğumuz varken tozu dumana katarak hukuksuz ve yersiz soruşturmalarla ve mobbinglerle yol alınabileceğini sanmak acziyettir. Gelinen noktada bir paydaş olarak bu yönetim anlayışıyla birlikte çalışmamızın mümkün olmadığı görülmüştür.

            Bizim için önemli olan eğitim çalışanlarının huzuru, mutluluğu, kurum içi çalışma barışı ve motivasyonudur. Bu bağlamda, Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün mevzuata aykırı keyfi talepler üzerinden, esaslar ve ilkeleri göz ardı etmesini kabullenmemiz mümkün değildir.

            Milli Eğitim Müdürü'nün eğitim sorunlarının çözüm vizyonundan uzak olduğu ve şehrin eğitim yükünü kaldıramadığı, eğitim sorunlarına çözüm üretemediği ve üretemeyeceği kanaati kamuoyu tarafından dile getirilen bir gerçektir.        

            Geldiği günden bugüne akademik başarıyı sözde arttırmak için yapmış olduğu; yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilerin de katılımının zorunlu tutulduğu konferans ve seminerlerde ümmetin umudu Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaretleri sosyal medyada halen bulunmakta olanların, gezi olaylarında aktif rol alarak sosyal medyada ülkemiz aleyhinde, milletimizi ve değerlerimizi aşağılayıcı paylaşımlar yapanların ve 17-25 Aralık'ta hukuk kisvesi altında ülkemize kurulan tarihin en büyük karanlık tuzağının sosyal medya aktörlerinin ilimize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından davet edilmesinin kırmızı çizgimiz olan değerlerimize ve eğitime yapılan kasıtlı bir operasyon olduğunu düşünüyor ve yetkilileri göreve davet ediyoruz." ŞEHİRDE BU HAFTA

adıyaman,şehirde bu hafta,ferhat vural