SU HAYATTIR


 Zehra ÇOLAK Doktora Öğr.    17-01-2016  


Su nedir sorusu bize yöneltilirse hepimizin  söyleyeceği ilk şey su olmadan hayat olmazdır. Evet su hayatın başlangıcıdır ve susuz hayat düşünülemez..

Tarih boyunca insanlar su kenarlarına yerleşmişlerdir ve medeniyetlerin ilerlemesi su olanaklarından faydalanılmakla olmuştur. Geçmişten günümüze kalan su kanalları ,su taşıma sistemleri, köprüler, bent ve setler teknik gelişmelerin göstergesidir .O zamanki mühendislik hesaplamalarına hayran kalmamamız mümkün değildir ve o hesaplamalar günümüze de  geliştirilerek devam etmiştir.Yaşam kaynağı olmaya devam edecek olan su kaynaklarının azalması insanoğlunun varlığını ve doğayı tehdit etmektedir.Dünyada içilebilecek su kaynaklarının  insan kaynaklı tahribi  su kirliliği ve çevre sorunlarına yol açmıştır.Sabit olan su kaynakları hızla artan talebi karşılamada yetersiz olduğu için su kaynaklarının korunması küresel çapta ele alınmaktadır. Canlıların yaşamlarını devam ettirmesi için  suyu koruma politikalarına ciddi bir şekilde ihtiyaç vardır bu politikalar uygulanmalı ve geliştirilmelidir. Ülkemizde sanayide suyun aşırı kullanımı bu suların geri dönüşümle başka yerlerde kullanılmaması veya suyun herhangi bir arıtım yapılmadan akarsu ,baraj  ve göletlere verilmesi, tarımda sulamanın yanlış yapılması ,yeraltı sularının kirlenmesi su kaynaklarının nasıl israf edildiğini bize gösteren bazı sorunlardır.Su kaynaklarımızın korunması için tasarruf şarttır.Dünyada bir milyardan fazla insan su kıtlığı çekerken bizimde bireysel  sorumluluğumuzu yerine getirmemiz görevimizdir.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) akarsuyun kenarında dahi olsan suyu israf etme sözünü hatırımızda tutmamız gerekir .Birkaç gün boyunca suyla ne kadar temas ettiğimizi düşünüp her defasında ne kadarını ihtiyacımız dışında kullandığımıza dikkat edersek görebiliriz.Belki böyle yapmamız hayatımızda somut adımlar atmamıza sebep olur.Mesela ülkemizde evlerindeki damlayan bozuk muslukları tamir etmek ve bulaşık ve çamaşır makinelerini dolmadan çalıştırmamak ,dişlerimizi fırçalarken  suyu kapatmak  tonlarca su israfını azaltabilir.Bu tedbirler sadece ekonomik anlamda fayda sağlamaz milyonlarca su kıtlığı yaşayan insanları anlamamıza da  yardım eder. Suya bu boyutlar dışında da bakmamız gerekir. Hepimiz huzur bulduğumuz temiz bir çevre, denizler, nehirler görmek isteriz. Kıymetli Su’ya bakış açımızı değiştirelim ki  Fuzuli gibi sudan ilham alıp su kasideleri yazanlar çıksın ve Fırat Diclenin üzerine tekrar türküler yakılsın…