Adıyaman'ın sorunları ve çözümü


 Celal TOPKAN    27.09.2020 11:51:42  


Adıyaman'ın Üzerine Oturduğu Coğrafya

 

Milattan önce ve milattan sonra Commagene krallığı (medeniyeti) başta olmak üzere köklü medeniyetlerin yaşadığı, bu medeniyetlere ait tarihi ve kültürel eserlere sahip olan bir coğrafyadır.  

 Yüz ölçümü, 7.614 Kilometre Karedir (761.4 hektar). Üzerine oturduğu coğrafyanın yüz ölçümünün 252 bin hektarı (2.520.000 dönümü) her türlü tarım yapılmasına elverişli olan bir coğrafyadır.

 İklimiher türlü tarım ürünlerinin yetiştirilmesine elverişli olan bir coğrafyadır.

 Petrol, altın, bakır, mermer, çinko, magnezyum başta olmak üzere çeşitli maden yataklarına sahip olan bir coğrafyadır.

 Topraklarında Fırat Nehri'nin geçtiği, Fırat Nehri üzerine kurulu olan, Türkiye'nin en büyük baraj gölü olan, Atatürk Barajı'nın gövde rezervuarının, yüzde 63’nün sırları içinde olduğu bir coğrafyadır.

 İhtiyacını karşılayacak yeterli, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına sahip olan bir coğrafyadır.

 Özetle:

Adıyaman'a sahip çıkılsa, Adıyaman'ın üzerine oturduğu coğrafya, nitelikli kadrolarla akla ve bilgiye dayalı yönetilse, Adıyaman'ın üzerine oturduğu coğrafya:
Tarihi ve kültürel zenginliği,
Yer altı ve yer üstü potansiyeli,
Genç, dinamik ve nitelikli insan gücü,
Adıyaman'ın kalkınması ve gelişme için fırsata dönüştürülebilse,
5 Adıyaman'ı kalkındıracak, geliştirecek, zenginleştirecek,
Aş ve iş sorununu çözecek yeterliktedir.

 Ancak bu kadar büyük varlıklarına rağmen Adıyaman, iller arasın gelişmişlik araştırması sıralamasında, toplam 81 il arasında 72 sırada yer almaktadır. Geri kalmış ve yoksul bir ildir.