Suçlu Olan İyilerdir..


 Prof.Dr.Yasin ÇİÇEK     17.09.2023 10:51:18  


İnsanın aklına niçin sorusu gelebilir? Çünkü iyiler vazifesini yapmayarak suç işliyorlar. Kötüler niçin suçsuz? Çünkü kötü vazifesini yapıyor. Şeytana kimse kızmasın çünkü şeytan vazifesini yapıyor. Allah şeytanı bizim için imtihan aracı olarak yaratmış. Şeytan terakki veya tedenni etmemiz için bir vasıtadır. Aslında dümen bizim elimizde. Bu vücut gemisini ya sahili selamete çıkaracağız ya bir dağa çarpacağız ya da batıracağız. Nefis dümenini yerinde kullanacağız ki vücut gemisini sahili selamete çıkaralım inşallah.

Şu an yediden yetmişe herkes sorunları sayıyor, durumdan şikâyet ediyor ama çözüme gelince yada gelin bir şey yapalım dediğinizde ortada sadece birkaç kişi kalıyor. Neme lazımcılık almış başını gidiyor. Sorun saymak ve şikâyet etmek kolaydır. Çözüm sunmak biraz daha zor ama asıl zor olan ise sunulan çözüm önerisini icraata koymaktır, teşebbüse geçmektir. Sanki birileri bazı sorunların çözülmesini istemiyor? Teşhis belli, tedavi belli ama ortada ilaç yok yada ilacı kullanmıyoruz yada kullandırtmıyorlar ve bu yüzden de hastalık kronikleşiyor.

"Zalimlere meyletmeyin; aksi halde size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım olunmazsınız."(Hud,113)

"Halkı iyi olduğu halde Rabbin, haksızlıkla memleketleri helâk etmez." (Hud,117)

"Başına gelen bir iyilik Allah’tandır. Başına gelen bir kötülük de, kendi nefsindendir. (Nisa,79).

"Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki Ya "Emri bil maruf ve nehyi anil münkeri" yapacaksınız veya Allah kendi tarafından size neredeyse azabını gönderecektir. Sonra O'na dua edeceksiniz de duanız da kabul olmayacaktır. "Hz. Huzeyfe(ra) Râmuz El Ehâdis, Cilt 2)

Yukarıdaki ayet ve hadisler gösteriyor ki suçlu biziz. İnsan ne ederse kendine ediyor.

Aslında bize düşen yola çıkmaktır hatta yola çıkmaya meyletmektir. Gerisini yapan Allah'tır. Alemi düzeltmek bizim birinci vazifemiz değildir, haddimize de değildir. Bizim vazifemiz kendimizi ıslah etmektir. İçimizdeki zulme ve dışardaki zulme karşı karınca kararınca karşı durmaktır. Yola çıkmak bizden hedefe vardırmak Allah'tandır.

Allah yola çıkanların yolunu ve bahtını açık etsin.17 Eylül 2023(2 Rabiulevvel 1445)