ÇEVRE AHLAKI


 Zehra ÇOLAK Doktora Öğr.    08-12-2015  


  Çevre kavramı insanların diğer canlıların yaşam boyunca etkileşim içinde oldukları ortamdır. Sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı olumsuz sonuçlar doğurmuştur ve çevreile  ilgili kavramları çok fazla duymamıza sebep olmuştur. Çevre sorunları çok yönlüdür ve sadece yaşadığımız çevreyi etkilemez aynı zamanda evrensel nitelik de taşır.Doğanın üç ana unsuru olan su, toprak ve hava kirliği küresel sorunların başında gelmektedir.Çevre kirliliği sorunu ile yüz yüze kalmamız bu kirliliğin giderilmesi ve çevrenin korunması konusunda tüm toplum kesimlerinde dikkate alınmasını ve çözümler bulunmasını gerektirir. Bunların yanında hukuki düzenlemelerle devlet yaptırımlarıyla çevre korunmasına yönelik sürdürülebilir çevre için gerekli önlemler alınmaktadır. Elbette kirliliğin farkında olmak bazı yasal düzenlemeler kirliliğin çözümünde yeterli olmamıştır. Hem bugün hem gelecek kuşaklar için çevresel değerlerin öneminden dolayıbirbirinden farklı bilim disiplinlerinde çevre olgusu ve çevre ahlakı vurgulanmıştır. Çevresel değerlerin önemsenmediği,sınırlı doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı,görev ve sorumluğun yerini getirilmemesi çevre ahlakının bulunması gerektiğini gösterir.Çevrenin korunması ve çevre ahlakının toplumda benimsenmesi için öncelikle çevreye bakış açımızı değiştirmeliyiz. İnsanların maddi hırslarından, eylem ve davranışlarından doğanın dengesi bozulmuş bundan ekosistemdeki canlı cansız varlıklar zarar görmüş durumdadır. İnsanların bu varlıkları yok etmesi onun ahlaki sorumluluğundadır.Bizim artık çevreye bakışımızı ahlaki boyutta düşünmemiz, eleştirmemiz, tartışmamız gerekiyor. Atıkların arıtım yapılmadan deşarjı,yağmur sonrası yolların hali,yollardaki taşlar veya cam kırıkları, çöplerin rasgele heryere atılması,plastiklerin geri dönüşümde olmaması,park ,bahçeve piknik alanların mevcut durumu, umumi tuvaletlerin görüntüsü gibi haller bu ahlakın geliştirilmesi gerektiğini ve örgütlü bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini ispatlıyordur diye düşünüyorum. Bu sorumsuzlukların bize dönmeyeceği mi sanıyoruz. Yoksa ahlak felsefemiz bana dokunmayan yılan bin yaşasın mı? Bu kafayla gidersek onların nesli de tükenecek kimseye dokunmayacak. Doğaya ve çeşitliliğine saygılı olalım  ve çevre ahlakın oluşması için örgütlenelim. Peki siz çevre kirliliğinde kendinizi suçlu hissediyor musunuz ?