Kadın dediğin böyle olmalı


 Şükrü KUTLU    14-10-2018  


Köyde oturan kadın ile kocası sohbet ediyorlar,kadın çalışkan ve zeki kocası ise biraz tembel

-Kadın kocasına; herif ne boş boş oturuyorsun, al sana bu bilezikleri/altınları şehre götür sat bu parayı da sermaye yaparsın bişeyler alır satarsın bizde geçimimizi sağlarız demiş

-Koca ; Olur hanım neden olmasın,sen getir o altınları ben şehre götürür satar sermaye yaparım demiş

Kadın altınları getirip kocasına verir çeşitli dualar ederek uğurlar

Adam şehrin yolunu tutmuş,yolda bir adama rast gelir.Adamın da hasta bir atı var pazara satmaya gidiyormuş.Selam hoşbeşten sonra bizim ki atın sahibine "sen bu at'ını şu altınlarla takas etmez misin demiş.Adam altınları görür görmez başı dönmüş ,tabi ki ederim buyrun demiş.Bizim ki altınları adama verip atı almış.

Biraz daha ilerleyince,bakmış ki adamın biri keçisini pazara götürüyor,tutup At'ıda  keçiyle takas etmiş.Biraz daha ilerlemiş bakmış ki adamın biri de horozu pazara götürüyormuş. Tutup keçiyi de horozla takas etmiş.Hava soğukmuş üşümüş horozu da bir külahla takas edip evinin yolunu tutmuş. 

Yolda bir kuyu görüp kendi kendine acaba derin mi değil mi diye bakarken külahı da kuyuya düşürmüş.

Yolda bir kervana rast gelir,kervancı başı adamın dalgın dalgın yürüdüğünü görünce sormuş

-Kervancı başı :hayırdır  ne düşünüyorsun öyle " der.Adam olan biteni anlatır kendisine.

Kervancı başı hayretle sorar," sen şimdi bütün bu zarar ziyanı ettin eşin şimdi seni eve de mi alacak.Eğer seni tüm bu yaptıklarına rağmen  eve alırsa bu kervanın hepsini sana vereceğim,eğer almayıp seni kapı dışarı da etse,  üstünde ne kadar mal mülk varsa alırım demiş.Adam da kabul etmiş.

Adam, kervancıbaşı ile beraber eve gelir yalnız içeri giremez.Kapının arkasında olan biteni izlemeye bakar.

Adam eve girer girmez karısı boynuna sarılır "hoş geldin herif  hele anlat neler yaptın "der. 

Adam başlar anlatmaya,altınları at ile değiştirdim

-Kadın ;  ne güzel  yapmışsın,bir atımız oldu bineriz

Adam-Atı da bir keçiyle değiştirdim

 Kadın; o daha da güzel sütünü sağar içeriz

Adam; Keçiyi de bir horuzla değiştirdim

Kadın ; Bu daha da güzel ikimizin uykusu ağır hiç olmasa sabahları öter bizi uyandırır

Adam; Horuzu da bir külahla değiştirdim

Kadın:İyi yapmışsın,bu soğukta hasta olursan daha mı iyi

Adam:Yolda bir kuyunun derinliğine bakarken külah başımdan kayıp kuyuya düştü

Kadın başlar ağlamaya,Allah korusun sen düşseydin ben ne yapardım,iyi ki sana b,işey olmamış der.

Olan biteni izleyen kervancıbaşı eve girip adama "Seni kazandın,insanın bu kadar kervanı malı mülkü olacağına böyle bir hanımı olsun

Al sana kervanın hepsi senin der.

İşte böyle dostlar,İyi bir kadın candır maldır,mülktür her şeydir..