Adıyaman’ın kalkınması, gelişmesi ve zenginleşmesi için


 Celal TOPKAN    12.10.2019 14:35:00  


- Adıyaman’ın yüz ölçümü, 7.614 KM2‘dir (761.4 bin hektar). Yüzölçümünün 252 bin hektarı, elverişli alandır. Tarıma elverişli alanın 119.600 (%47.4) hektarı ekonomik olarak sulanabilir ve her türlü tarım ürünün yetiştirilmesine elverişli alandır. 

 

- Adıyaman’ın üzerine oturduğu coğrafya, tarihsel süreç içinde birçok uygarlıklara ve medeniyete en sahipliği yapmış. Bu medeniyetlerin bıraktığı kültürel zenginliklere sahip olan coğrafyadır. 

 

- Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen ve Kommagene Medeniyetine ait tarihi eserleri üzerinde taşıyan Nemrut Dağı Adıyaman sınırları içindedir.

 

- Türkiye’de çıkarıla petrolün yüzde 25’i Adıyaman’da çıkarılmaktadır.

 

- Adıyaman maden yatakları açısından zengin bir ildir. İl sınırları içinde tuğla kiremit hammaddesi, çimento hammaddesi, Manganez, fosfat, demir, bakır ve altın yatakları bulunmaktadır.

 

- Adıyaman genç, dinamik ve nitelikli insan gücü potansiyeline sahip bir ildir.

 

Adıyaman’ın üzerine oturduğu coğrafyanın sahip olduğu tarihi, kültürel zenginlikler, yeraltı ve yerüstü potansiyeller, genç, dinamik ve nitelikli insan gücü, zenginliğe dönüştürüldüğünde bir değil 5 Adıyaman’ı kalkındıracak ve zenginleştirecek fırsata sahip bir coğrafyadır.   

 

Adıyaman, Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı 2018 yılı İller Arası Gelişmişlik Araştırması Sıralamasında toplam 81 ili arasında 72. Sırada yer almıştır. Yani Adıyaman üzerine oturduğu coğrafyanın kendisine sunduğu fırsatlara rağmen, gelişememiş, kalkınamamış ve zenginleşememiş, aş ve iş sorununu çözememiş yoksul bir ildir.

 

Çağımız, bilgi, çağıdır, çoğulcu ve katılımcı demokrasi çağıdır. Sorunlarına çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla çözüm üretildiği çağdır.

Sorunlarına katılımcı ve çoğulcu anlayışla, bilgi ve projeye dayalı  çözüm üreten ülkeler, gelişiyorlar, kalınıyorlar ve zenginleşiyorlar.

 

Geri kalmış bir il olan Adıyaman’ın kalkınması, gelişmesi ve zenginleşmesi için üzerine oturduğu coğrafyanın sunduğu fırsatların,

Adıyaman’ın kalkınmasına, gelişmesine ve zenginliğe dönüştürülmesi gerekiyor.

Sorunlara halkla birlikte çözüm aranması, kalkınma stratejisi ve çözüm projesi geliştirilmesi gerekiyor.  

 

Kalkınma stratejisi ve çözüm projesinin, halkla, sivil toplum örgütleriyle, siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte tartışılarak, çoğulcu ve katılımcı anlayışla oluşturulması gerekiyor.

 

Ancak o zaman halk, kendisinin katkısıyla hazırlanan kalkınma stratejisi ve çözüm projesini benimser ve sahiplenir. 

Yaşama geçirmek için mücadele eder.

Devleti yönetenler ve İlin milletvekilleri üzerinde, kalkınma stratejisini ve çözüm projesini yaşama geçirmeleri için baskı karar.

Görevini yapmayan, kalkınma stratejisini yaşama geçirmek, sorunların çözümü için çaba sarf etmeyen milletvekillerini yeniden seçmez.

 

Milletvekilleri, halkla birlikte hazırlanan kalkınma stratejisini ve çözüm projesini yaşama geçirmek için mücadele etmedikleri zaman yeniden seçilmeyeceklerini bilirler.

Bir daha seçilmek için, kalkınma stratejisini ve çözüm projesini yaşama geçirmek için mücadele ederler.

 

Bunlar yapılırsa Adıyaman sorunları çözülür. Adıyaman, kalkınır, gelişir ve zenginleşir.  

Aş ve iş sorunu çözülür.

Aksi halde Adıyaman’ın üzerine oturduğu coğrafyanın kendisine sunduğu fırsatlarına rağmen yoksulluğu artarak ve derinleşerek devam eder.